فضایل امام حسین (ع)

امدن نام امام حسین از اسمان ها
شیخ طوسی با سند معتبر از امام رضاروایت کرده است که وقتی امام حسین به دنیا امد پیامبربه اسماءبنت عمیس فرمودند ای اسماء فرزندم را بیاور اسماء میگویدامام حسین را در پارچه ای سفید پیچیده ونزد پیامبر بردم پیامبر او را گرفت و در دامان خودقرار داد در گوش راست اذان ودر گوش چپ اقامه گفت در این هنگام جبرئیل نازل شد وخطاب به پیامبر فرمود خدای متعال بر تو سلام میرساند و میفرماید از انجا که علی نسبت به توبه منزله ی هارون است برای موسی پس نام این فرزند راشبیربگذار که این نام پسر کوچک هارون بود اما چون زبان تو عربی است او را حسین بگذار.  
 فطرس که بود
جبرئیل برای تبریک ولادت امام حسین از جزیره ای عبور میکرد.که در ان جزیره فرشته ای به نام فطرس وجود داشت و از حاملان عرش بود برخورد کرد.فطرس چون در یکی از اوامر الهی تاخیر و سهل انگاری کرده بود در ان جزیره محبوس شده و بالهایش شکسته شده بود وقتی امام حسین به دنیا امد فطرس۷۰۰سال بود که در ان جزیره محبوس ومشغول به عبادت خدا بود
 خواهش فطرس از جبرئیل
فطرس وقتی دیدجبرئیل که همراه ملائک به زمین نزول میکنند از او پرسید که کجا میروید  او گفت خداوند به حضرت محمد نعمتی ارزانی داده ومرا فرستاده تا به او تبریک بگویم .فطرس گفت ای جبرئیل مرا با خود ببر شاید که ان حضرت بر من دعا کند وخدا از گناهان من بگذرد.
 امدن فطرس خدمت پیامبر
جبرئیل همراه فطرس خدمت پیامبر رسید پس از عرض سلام و تبریک شرح حال فطرس را برای پیامبر باز گو نمود .پیامبر فرمودند به او بگو خودش را به این مولود مبارک بمالدو به جایگاه خود باز  گردد.
  باز یافتن سلامتی فطرس
فطرس خود را به بدن شریف امام حسین مالید در این هنگام بال هایش در امدند ودر حالی که این کلمات رامیگفت به سوی بالا عروج نمود.او گفت یا رسول الله به زودی این امت تو.این مولود  را شهید میکنند.واز این جهت که فرزند تو بر من منت نهاد من نیز به جبران ان زیارت و سلام زائرینش را به او میرسانم و هر کس بر او صلوات بفرستد من این صلوات را به او میرسانم
  فطرس ازاده ی امام حسین
طبق روایتی دیگر  هنگامی که به سمت اسمان عروج مینمود این سخنان را میگفت :کیست همانند و همتای من که ازاده شده ی حسین .علی .و فاطمه ومحمد هستم
فصل دوم
خصوصیات ممتاز امام حسین بر انبیای الهی
توسل پیامبران الهی به امام حسین
هر کدام از پیامبران خدا که به رنج ومشکل بزرگی میرسیدند با نام و یاد  امام حسین برطرف میشد که به چند مورد اشاره میکنیم
 در توبه و نیایش حضرت ادم خداوند نامه های ?گانه ی مقدس را به او اموخت و او به زبان اورد و با نام امام حسین نیایش او مورد قبول قرار گرفت
  در طوفان نوح برای ارام گرفتن کشتی به ان حضرت وحی شد که به ?نور مقدس توسل جوید و با نام حسین کشتی نوح به طور دلخواه در قرار گاه خود ارام گرفت.
  در برطرف ساختن غم و اندوه  یعقوب  نام امام حسین نیز کار ساز بود
   در نجات یوسف از زندان های مصر پس از سال های طولانی نام ویاد امام حسین وحرمت او در بارگاه خدا نجات بخش بود
  مقایسه ی حضرت نوح با امام حسین
نوح بزرگ پیام اوران است
حسین سالار همه ی جوانمردان است
خانه وجایگاه نوح شرافت دارد
شهادت گاه حسین از انجا شرافت بیشتری دارد.
ومقایسه ی امام حسین  با دیگر پیامبران مانند  حضرت ادم. حضرت ابراهیم.یعقوب. یوسف.شعیب.هود.یحیی و...  که امام حسین نسبت به این پایمبران برتری دارد

/ 0 نظر / 14 بازدید