شناخت مختصری از زندگانی امام صادق(ع)

نام پیشوای ششم ((جعفر))کنیه اش((ابو عبد الله)) لقبش((صادق)) پدر ارجمندش امام صادق(ع) و مادرش ((ام فروه)) میباشد

او در هفده ربیع الاول سال هشتاد وسه هجری در مدینه دیده به جهان گشود و در سن شصتو پنج سالگی در سال صد و چهل وخشت هجری دیده از جهان فرو لست و در قبرستان معروف((بقیع)) در منار مرقد پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد

خلفای معاصر حضرت

امام صادق(ع) در سال صدو چهارده به امامت رسید.دوران امامت او مصادف بود با اواخر حکومت امویان که در سال صد وسی ودو به عمر ان پایان داده واویل حکومت عباسیان که از این تاریخ اغاز میگردد

امام صادق با خلفای زیز معاصر بود

هشام بن عبد الملک

ولید بن یزیدبن عبد الملک

یزید بن ولیدبن عبد الملک

ابراهیم بن ولیدبن عبد الملک

مروان بن محمد مشهور به مروان حمار

و از میان خلفای عباسی معاصر بود با:

عبد الله بن محمد مشهور به سفاح

ابو جعفر مشهور به منصور دوانقی

عظمت علمی امام صادق

درباب عظمت علمی امام صادق شواهد فراوانی وجود دارد و این معنا مورد قبول دانشمندان تشیع وتسنن است.فقها ودانشمندان بزرگ در برابر عظمت علمی ان حضرت سر تعظیم فرود میاورند و برتری علمی او را میستودند ابو حنیفه پیشوای معروف فرقه ی حنفی میگفت: من دانشمند تر از جعفر بن محمد ندیده ام نیز میگفت زمانی که منصور جعفر بن محمد را احضار کرده بود مرا خواست وگفت مردم شیفته ی جعفر بن محمد شده اند برای محکوم ساختن او یک سری مسائل مشکل را در نظر بگیر من چهل مسوله ی مشکل اماده کرده ام روزی منصور که در حیره بود مرا احضار کرد وقتی وارد مجلس وی شدم دیدم جعفر بن محمد در سمت راست او نشسته  است وقتی چشمم به او افتاد ان چنان تحت تاثیر اوباهت وعظمت او قرار گرفتم که چنین حالی از دیدن منصور به من دست نداد.سلام کردم وبا اشاره ی منصور نشستم منصور رو به  وی کرد و گفت این ابو حنیفه است او پاسخ داد بلی میشناسمش سپس منصور رو به من کرد وگفت:ای ابو حنیفه مسائل خود را با ابو عبد الله در میان بگذار در این هنگام شروع به طرح مسائل کردم هر مسئله ی میپرسیدم پاسخ میداد عقیده ی شما دراین باره چنین و عقیده ی اهل مدینه چنان وعقیده ی ما چنین است در برخی از مسائل با نظر ما موافق و در برخی دیگر با اهل مدینه موافق وگاهی با هر دو مخالف است بدین ترتیب چهل مسئله را مطرح کردم وهمه را پاسخ گفت ابو حنیفه به اینجا که رسید با اشاره به امام صادق گفت: دانشمند ترین مردم اگاه ترین انها به اختلاف مردم در فتوا ومسائل فقهی است

مالک پیشوای فرقه ی مالکی میگفت:مدتی نزد جعفر بن محمد رفت و امد میکردم.او را همواره در یکی از سه حالت دیدم: یا نماز میخواند یا روزه بود و یا قران تلاوت میکرد. وهرگز او را ندیدم که بدون وضو حدیث نقل کند. در علم و عبادت وپرهیزگاری.برتر از جعفر بن محمد هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است.

شیخ مفید مینویسد:به قدری علوم از ان حضرت نقل شده استکه زبانزد مردم شده استو ائازه ی ان همه جا پخش شده است ئ از هیچ یک از افراد خاندان او .به اندازه ی او علم و دانش نقل نشده است

((ابن هجر هیتمی)): به قدری علوم از ان حضزت نقل شده که زبانزد مردم گشته و اوازه ی ان همه جا پخش شده استو بزرگترین پیشوایان(فقه و حدیث)مانند :یحی بن سعید.ابن جریح.مالک.سفیان ثوری.ابو حنیفه .شعبه.ایوب سجستانی وسفیان بن عیینة از او نقل روایت کر ده اند.

برخورد فرق(فرقه ها) ومذاهب

عصر امام صادق .عصر برخورد اندیشه ها و پیدایش فرق و مذاهب مختلف بود.در اتر برخورد مسلمین با عقاید و ارای اهل کتاب ونیز دانشمندان یونان.شبهات واشکالات گوناگونی پدید امد

در ان زمان فرقه های  همچون:معتزله.جبریه.مرجئه.غلات.زنادقه.مشبهه.متصوفه.مجسمه.تناسخیه وامثال اینها پدید امده بودند که هر کدام عقاید خود را ترویج میدادند

از این گذشته در زمینه ی هر یک از علوم اسلامی نیز در میان دانشمندان ان علم اختلاف نظر پدید  می امد .مثلا در علم قرائت قران.تفسیر .حدیث.فقه وعلم کلام بحث ها ومناقشات داغی در میگرفت و هر کس به نحوی نظر میداد و از عقیده ای طرفداری میکرد

دانشگاه بزرگ جعفری

امام صادق با توجه به فرصتمناسب سیاسی که به وجود امده بود. وبا ملاحظه ی نیاز شدید جامعه و امادگی زمینه ی اجتماعی.دنباله ی نهضت علمی و فرهنگی پدرش امام باقر(ع)را گرفت وحوزه ی وسیع علمی ودانشگاهی بزرگی به وجود اورد ودر رشته های مختلف علوم عقلی  ونقلی ان روز.شاگردان بزرگ و برجسته ای همچون:هشام بن حکم.محمد بن مسلم.ابان بن تغلب.هشام بن سالم.مومن طاق.مفضل بن عمر. جابر بن حیان و...

هر یک از این شاگردان شخصیت های بزرگ علمی و چهره های درخشانی بودند که  خدمات بزرگی انجام دادند.گروهی از انان دارای اثار علمی وشاگردان متعددی بودند. به عنوان نمونههشام بن حکم))سی ویک جلد کتاب نوشته و((جابر بن حیان)) نیز بیش از دویست جلد در زمینه ی علوم گوناگون به خصوص رشته های طبیعی وشیمی(که در ان روز کیمیا نامیده میشد)) تصنیف کرده بود که به همین خاطر .به عنوان پدر علم شیمی مشهور شده است.کتابهای جابر بن حیان به زبان های گوناگون اروپایی در قرون وسطی ترجمه گردید ونویسندگان تاریخ علوم همگی از او به عظمت یاد میکنند.

/ 0 نظر / 16 بازدید