شناخت مختصری از زندگانی امام حسن مجتبی(ع)

پیشوای دوم جهان تشیع که نخستین میوه ی پیوند فرخنده ی علی(ع) با دختر گرامی پیامبر اسلام(ص)بود.در نیمه ی دوم ماه رمضانسال سوم هجرت در شهر مدینه دیده به گشود

حسن بن علی (ع)از دوران جد بزرگوارش چند سال بیشتر درک نکرد زیرا او تقریبا هفت سال بیش نداشت که پیامبر اسلام بدرود زندگی گفت

پس از در گذشت پیامبر(ص)تقریبا سی سال در کنارپدرش امیر مومنان(ع)قرار داشت وپس از شهادت علی(ع)(در سال?? هجری)به مدت ده سال امامت امت را به عهده داشت و در سال پنجاه هجری با توطئه ی معاویه بر اثر مسمومیت در  سن چهل و هشت سالگی به در جه یشهادت رسید و در قبرستان((بقیع))در مدینه مد فون گشت.

فریاد رس محرومان

درایین اسلام ثروتمندان. مسئولیت سنگینی در برابر مستمندان وتهی دستان اجتماع برر عهده  دارندو به حکم پیوند های عمیق معنوی و رشته های برادری دینیکه در میان مسلمانان بر قرار است.باید همواره در تامین نیاز های محرومان اجتماع کوشا باشند.پیامبر اسلام وپیشوایان دینی ما نه تنها سفارش های موکدی در این زمینه نموده اند.بلکه هر کدام در عصر خود نمونه ی بر جسته ای از انسان دوستی و ضعیف نوازی به شمار میرفتند.پیشوای دوم نه تنها از نظر علم .تقوی. زهد وعبادت مقامی بر گزیده و ممتاز داشت.بلکه از لحاظ بذل وبخشش ودستگیری از بیچارگان ودر ماندگان نیز در عصر خود زبانزد خاص و عام بود. وجود گرامی ان حضرت ارام بخش دل های دردمند.و نقطه ی امید درماندگان بودهیچ فقیری از در خانه ی ان حضرت دست خالی بر نمیگشت.

بخشش بی نظیر

حسن بن علی تمامی توان خود را در راه انجام امور نیک و خدا پسندانه.به کار میگرفت واموال فراوانی در راه خدا میبخشید مورخان ودانشمندان در شرح زندگانی پر افتخار ان حضرت.بخشش بی سابقه وانفاق بسیار بزرگ وبی نظیری ثبت کر ده اند.که در تاریخچه ی زندگانی هیچ کدام از بزرگان به چشم نمی خورد ونشانه ی دیگری از عظمت نفس وبی اعتنای ان حضرت به مظاهر فریبنده ی دنیا است نوشته اند: ((حضرت مجتبی(ع) در طول عمر خود دو بار تمام اموال ودارای خود را در راه خدا خرج کرد و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم کرده ونصف ان را برای خود نگه داشت ونصف دیگر را در راه خدا بخشید

/ 0 نظر / 15 بازدید