سخنان گهر بار معصومین

 با مردم ان گونه معاشرت کنید.که اکر مردید بر شما اشک ریزند واگر زنده ماندید با اشتیاق به سوی شما ایند

اگر بر دشمنت دست یافتی.بخشیدن او را شکرانه ی پیروزی قرار ده

برترین زهد.زهد پنهان است

ولخرجی سر اغاز بدبختی و بیچارگی است

برترین بی نیازی ترک ارزوهاست

کسی که ارزو هایش طولانی است کردارش نیز ناپسند است

عمل مستحب انسان را به خدا نزدیک نمیگذرداند اگر به واجب ضرر برساند

گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را خودپسند کند

ثروت ریشه ی شهوت هاست

نادان را تندرو یا کند رو می بینی

چون عقل کامل شود سخن گفتن کم میشود

ارزش هر کس به مقدار دانایی وتخصص اوست

برای پدرت ومعلمت از جای برخیز اگر چه امیر باشی

نیت پاک سبب رسیدن به ارزوهاست

بر شما بادبه اسلحه ی پیامبران.شخصی پرسید اسلحه ی پیامبران چیست فرومود دعا

صدای طرب انگیز نفاق میاورد واخر کار انسان را هم به فقر و پریشانی میکشاند

قائم ما روز جمعه ظهور میکند

هر کس به چهره ی برادر مومنش تبسم کند یک حسنه برای اوست

هما نا وقتی مومنی با مومن دیگر مصافحه کند.از هم جدا نمیشوند مکر اینکه گناهانشان امرزیده شود

مراتب ودرجات را را بی عمل خواستن جهالت است

مردم در این جهان به وسیله ی ثروت شناخته میشوندو در اخرت به وسیله ی اعمالشان

زیارت امام حسین برابر به یک عمره ی مقبول است

ان کس که عقل ندارد ادب ندارد  و ان کس که دین ندارد شرم و حیا ندارد

حسد نیکی ها را از بین میبرد

دنیا برای رسیدن به اخرت افریده شده است نه برای رسیدن به خود
دل حرم  خداست در حرم خدا غیر خدا را منشان
در زمان قائم(ع) شخص مومن اگر در مشرق باشد وبرادر مومنش در مغرب.او را میبیند
هرکس پیش از سلام دادن شروع به سخن کند.جوابش را ندهید
خوشا به حال کسی که در زمان غیبت قائم ما.به فرمان ما چنگ زند وقلب هدایت شده اش به طرف باطل  متایل شود
در اخر الزمان کوفه از مومنان خالی میشود و علم از ان برچیده میشود.ان چنان که مار در لانه ی خود در هم میپیچد.انگاه در شهری به نام((((قم)))) ظاهر میشود که مردان ان قائم مقام حجت خدا هستند
پیش از ظهور قائم 5 نشانه ی حتمی اتفاق می افتد:خروج یمانی .خروج سفیانی.ندای اسمانی.کشته شدن نفس زکیه.فرو رفتن سرزمین بیداء
بهترین شما کسانی هستند که طعام بخورانند وسلام را اظهار وافشاء کنند ونماز بخوانند در حالی که مردم خواب باشند
هیچ کسی را از چنگال مرگ رهایی نیست وهمانا گرامی ترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست
هنگامی که امام زمان ظهور مند.انتقام مادرش فاطمه(س) را میگیرد
بی نیاز ترین مردم کسی است که به قسمت های خدا راضی باشد
نشانه ی ظهور من بسیاری هرج ومرج واشوب هاست
با ان کس که به تو بدی میکند خوبی کن و از ان کس که به تو ستم میکند در گذر
با لاتر از هرعبادتی.به کار انداختن نیروی تفکر وتعقل است
نزدیک ترین مردم به پیامبر.داناترین انان است به انچه که اورده اند
صله ی ارحام اعمال را اصلاح میکند واموال را فزونی دهد وبلا را برگرداند وحساب را اسان کند واجل را تاخیر اندازد
برترین لباس پزهیز کاری است

نوشته شده توسط سید حسن ساعت 17:30 موضوع مطلب :‌ عمومی

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید